Det finns vissa element och material som är svåra att svetsa. är en sådan sak. Men med liten ansträngning och tillämpning av rätt strategier kan den också svetsas. I de flesta fall inkluderar svetsning av denna artikel gjutning till reparationer. I gjuteriet görs reparationsarbetet. Det görs där gjutningsoperationen utförs. Gjutdefekterna kan repareras efter det att portioneringen har bearbetats. Felbearbetad del eller del kan kräva reparationssvetsning, svets-experten speciellt när hål borras eller görs i fel område. Svetsteknik används för att reparera trasiga delar. Trasiga delar är vanliga. Det beror på gjutjärnets spröda natur.

Det finns ett brett utbud av gjutjärn. Grå är en av de mest populära typerna. Det finns lite information om denna variant av gjutjärn. Det kommer definitivt att visa sig vara till hjälp för dig att förstå svetsutmaningarna. har 2%-4% kolhalt. Det är tio gånger mycket än stålet. På grund av den höga kolhalten bildas kolet till flingor av grafit.

Smält järn får svalna efter att det hällts i en form. Detta görs under förberedelsen av gjutningen. Gjutgods som är fria från sprickor kan göras när element med hög kolhalt tillåts svalna långsamt. Detta är en av de viktigaste uppgifterna för dig. Det kommer att vara till stor hjälp vid svetsning av gjutjärn, särskilt under och efter avslutad svetsning. Du kan låta gjutningen vara för långsam eller hålla den kall så att kylningshastigheten inte är så avgörande.

Det mesta av gjutjärnet har en kritisk temperatur på 1450 grader F. detta temperaturtillstånd kan orsaka sprickbildning. Bågen kommer definitivt att värma gjutjärnet till temperaturer över denna punkt. Så det är mycket viktigt från din sida att kontrollera om gjutningen görs under långa perioder vid denna temperatur. Det är ett av de viktigaste områdena som du behöver titta på.

Det finns två vanliga svetstekniker. En är svetsning genom förvärmningsprocedur och en annan är utan förvärmning. I de flesta fall svetsas gjutjärn genom förvärmningstekniken. I själva verket är det coon-metoden som används av de flesta svetsexperter. En annan metod är att svetsa gjutjärnet genom att kyla det.