Skal vi ansætte jeres bogholder, økonomichef eller regnskabsassistent?

Der er virkelig stor efterspørgsel på profiler der ønsker at arbejde med regnskab eller økonomi både i den offentlige såvel som private sektor. Mange af disse profiler har læst økonomi på universitet og har derfor haft en lang række regnskabsfag igennem uddannelsen. De studerende arbejder ikke kun med virksomhedsøkonomi, men har også en række fag som også dækker nationaløkonomi og finansiel rådgivning. 

Uddannelsen giver et indblik i prisdannelsen for varer, virksomheder og services. Man lærer at forstå hvilke parametre og udregninger der ligger bag prisen på fx en mobiltelefon. De studerende får undervisning i hvordan renteniveauer udregnes og hvordan det påvirker økonomien i en virksomhed. Der gives desuden et godt indblik i debitor og kreditor bogholderiet og hvilke regnskabssystemer der med fordel kan benyttes til at optimere virksomhedens økonomifunktioner. 

Budgettet styrer økonomien

For mange virksomheder er budgettet fyrtårnet, der sætter rammen for de strategiske og praktiske indsatser der ligger i det kommende regnskabsår. Det er også budgettet, der er udslagsgivende ift. om der kan ansættes nye medarbejdere i lederteamet, i økonomiafdelingen eller i marketing. Det er også bestemmende for hvor loftet ligger ift. lønforhandlinger med de eksisterende medarbejdere. Budgettet er også bestemmende for hvor mange nye ansættelser virksomheden kan foretage og hvad de nye medarbejdere skal have i løn. 

Ofte vil de enkelte divisioner i virksomheden have deres egne budgetter, som de skal udfylde. Her skal de også arbejde med en forecast som danner rammen om de forventede indtægter. Når de direkte salgs omkostninger er trukket fra indtægterne, fremkommer bruttofortjensten. Bruttofortjenesten kan også kaldes dækningsbidrag. Når de enkelte afdelinger har lavet deres budgetter færdige, skal det samlede koncernbudget udformes gennem en konsolidering af de enkelte regnskaber fra divisionerne. 

De profiler som vi oftest rekrutterer til funktioner som bogholder, regnskabschef, økonomichef eller CFO er mennesker som i høj grad ønsker at arbejde med præcision og rutineprægede opgaver. 

Konsolidering af regnskabet

Det samlede budget ligger ofte færdig lige omkring juletid, hvis man har en dygtig økonomichef eller CFO der arbejder effektivt. Man kan herefter påbegynde de nye regnskabsår samtidig med at kalenderåret går i gang d. 1. januar. I internationale virksomhedsregnskaber sker konsolideringen af budgetter på tværs af landegrænser. 

 Alle de forventelige udgifter til markedsføring, løn, husleje, firmabil og forretningsrejser indsættes herefter i budgettet. Ofte vil man arbejde med en konteringsoversigt i et økonomisystem som Economics. Dette giver et rigtig godt overblik over de enkelte udgiftsposter i budgettet. For mindre virksomheder vil økonomisystemet Dinero være rigeligt at afhjælpe de mest basale dele af den økonomiske styring. 

Et godt økonomisystem vil også være en stor hjælp når der skal afregnes moms. Hele momsregnskabet kan være en tung proces specielt for mindre virksomheder, som ofte vil hyre en ekstern bogholder til som hjælp til processen.